Moralis ipfs upload problem, api key blocked

Hi, am following this moralis tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=cPjnjxmLS5k

tried to upload the short video to moralis ipfs. here is my code:

let fs = require('fs')
let axios = require('axios')

let media = ['bmsb.mp4']
let ipfsArray = []
let promises = []

for (let i = 0; i < media.length; i++) {
 promises.push(
  new Promise((res, rej) => {
   fs.readFile(`${__dirname}/export/${media[i]}`, (err, data) => {
    if (err) rej()
    ipfsArray.push({
     path: `media/${i}`,
     content: data.toString('base64'),
    })
    res()
   })
  })
 )
}

Promise.all(promises).then(() => {
 axios
  .post('https://deep-index.moralis.io/api/v2/ipfs/uploadFolder', ipfsArray, {
   headers: {
    'X-API-KEY':
     '***',
    'Content-Type': 'application/json',
    accept: 'application/json',
   },
   maxContentLength: Infinity,
   maxBodyLength: Infinity,
  })
  .then((res) => {
   console.log(res.data)
  })
  .catch((error) => {
   console.log(error)
  })
})

Am getting an error saying “API key is currently blocked”, here is the full error message after running “node movie.js”

[AxiosError: Request failed with status code 401] {
 code: 'ERR_BAD_REQUEST',
 config: {
  transitional: {
   silentJSONParsing: true,
   forcedJSONParsing: true,
   clarifyTimeoutError: false
  },
  adapter: [Function: httpAdapter],
  transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
  transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
  timeout: 0,
  xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
  xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
  maxContentLength: Infinity,
  maxBodyLength: Infinity,
  env: { FormData: [Function] },
  validateStatus: [Function: validateStatus],
  headers: {
   Accept: 'application/json',
   'Content-Type': 'application/json',
   'X-API-KEY': 'xuvM27pEEkXoMdCLGR8XF7Vb824wVk8GIyrTnRrHJHsZ8mCp0KdNUKBYEbQkAJnd',
   'User-Agent': 'axios/0.27.2',
   'Content-Length': 58273205
  },
  method: 'post',
  url: 'https://deep-index.moralis.io/api/v2/ipfs/uploadFolder',
  data: '[{"path":"media/0","content":"AAAAFGZ0eXBxdCAgAAAAAHF0ICAABXcwbW9vdgAAAGxtdmhkAAAAAN65BineuQYwAAA8AAEIAAAAAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwADO/Z0cmFrAAAAXHRraGQAAAAP3rkGKd65BjAAAAABAAAAAAEH/+kAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkZWR0cwAAABxlbHN0AAAAAAAAAAEBB//pAAAAAAABAAAAAztubWRpYQAAACBtZGhkAAAAAN65BineuQYwAACsRAL2AABVxAAAAAAAMWhkbHIAAAAAbWhscnNvdW5hcHBsAAAAAAAAAAAQQ29yZSBNZWRpYSBBdWRpbwADOxVtaW5mAAAAEHNtaGQAAAAAAAAAAAAAADhoZGxyAAAAAGRobHJhbGlzYXBwbAAAAAAAAAAAF0NvcmUgTWVkaWEgRGF0YSBIYW5kbGVyAAAAJGRpbmYAAAAcZHJlZgAAAAAAAAABAAAADGFsaXMAAAABAAM6oXN0YmwAAAChc3RzZAAAAAAAAAABAAAAkW1wNGEAAAAAAAAAAQABAAAAAAAAAAIAEP/+AACsRAAAAAAEAAAAAAEAAAACAAAAAgAAAF13YXZlAAAADGZybWFtcDRhAAAADG1wNGEAAAAAAAAANWVzZHMAAAAAAycAAgAEH0AVAAAAAAAAAAAAAAAFEBIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAQIAAAAIAAAAAAAAABhzdHRzAAAAAAAAAAEAAL2AAAAEAAAAIIxzdHNjAAAAAAAAArUAAAABAAAAKwAAAAEAAAADAAAACAAAAAEAAAAEAAAAFQAAAAEAAAALAAAAFAAAAAEAAAANAAAAHgAAAAEAAAAOAAAAFAAAAAEAAAAUAAAAHgAAAAEAAAAVAAAAFAAAAAEAAAAaAAAAHgAAAAEAAAAbAAAAFAAAAAEAAAAhAAAAHgAAAAEAAAAiAAAAFAAAAAEAAAAnAAAAHgAAAAEAAAAoAAAAFAAAAAEAAAAuAAAAHgAAAAEAAAAvAAAAFAAAAAEAAAA0AAAAHgAAAAEAAAA1AAAAFAAAAAEAAAA7AAAAHgAAAAEAAAA8AAAAFAAAAAEAAABBAAAAHgAAAAEAAABCAAAAFAAAAAEAAABIAAAAHgAAAAEAAABJAAAAFAAAAAEAAABOAAAAHgAAAAEAAABPAAAAFAAAAAEAAABVAAAAHgAAAAEAAABWAAAAFAAAAAEAAABbAAAAHgAAAAEAAABcAAAAFAAAAAEAAABiAAAAHgAAAAEAAABjAAAAFAAAAAEAAABpAAAAHgAAAAEAAABqAAAAFAAAAAEAAABvAAAAHgAAAAEAAABwAAAAFAAAAAEAAAB2AAAAHgAAAAEAAAB3AAAAFAAAAAEAAAB8AAAAHgAAAAEAAAB9AAAAFAAAAAEAAACDAAAAHgAAAAEAAACEAAAAFAAAAAEAAACJAAAAHgAAAAEAAACKAAAAFAAAAAEAAACQAAAAHgAAAAEAAACRAAAAFAAAAAEAAACWAAAAHgAAAAEAAACXAAAAFAAAAAEAAACdAAAAHgAAAAEAAACeAAAAFAAAAAEAAACjAAAAHgAAAAEAAACkAAAAFAAAAAEAAACqAAAAHgAAAAEAAACrAAAAFAAAAAEAAACwAAAAHgAAAAEAAACxAAAAFAAAAAEAAAC3AAAAHgAAAAEAAAC4AAAAFAAAAAEAAAC9AAAAHgAAAAEAAAC+AAAAFAAAAAEAAADEAAAAHgAAAAEAAADFAAAAFAAAAAEAAADKAAAAHgAAAAEAAADLAAAAFAAAAAEAAADRAAAAHgAAAAEAAADSAAAAFAAAAAEAAADXAAAAHgAAAAEAAADYAAAAFAAAAAEAAADeAAAAHgAAAAEAAADfAAAAFAAAAAEAAADkAAAAHgAAAAEAAADlAAAAFAAAAAEAAADrAAAAHgAAAAEAAADsAAAAFAAAAAEAAADxAAAAHgAAAAEAAADyAAAAFAAAAAEAAAD4AAAAHgAAAAEAAAD5AAAAFAAAAAEAAAD/AAAAHgAAAAEAAAEAAAAAFAAAAAEAAAEFAAAAHgAAAAEAAAEGAAAAFAAAAAEAAAEMAAAAHgAAAAEAAAENAAAAFAAAAAEAAAESAAAAHgAAAAEAAAETAAAAFAAAAAEAAAEZAAAAHgAAAAEAAAEaAAAAFAAAAAEAAAEfAAAAHgAAAAEAAAEgAAAAFAAAAAEAAAEmAAAAHgAAAAEAAAEnAAAAFAAAAAEAAAEsAAAAHgAAAAEAAAEtAAAAFAAAAAEAAAEzAAAAHgAAAAEAAAE0AAAAFAAAAAEAAAE5AAAAHgAAAAEAAAE6AAAAFAAAAAEAAAFAAAAAHgAAAAEAAAFBAAAAFAAAAAEAAAFGAAAAHgAAAAEAAAFHAAAAFAAAAAEAAAFNAAAAHgAAAAEAAAFOAAAAFAAAAAEAAAFTAAAAHgAAAAEAAAFUAAAAFAAAAAEAAAFaAAAAHgAAAAEAAAFbAAAAFAAAAAEAAAFgAAAAHgAAAAEAAAFhAAAAFAAAAAEAAAFnAAAAHgAAAAEAAAFoAAAAFAAAAAEAAAFtAAAAHgAAAAEAAAFuAAAAFAAAAAEAAAF0AAAAHgAAAAEAAAF1AAAAFAAAAAEAAAF6AAAAHgAAAAEAAAF7AAAAFAAAAAEAAAGBAAAAHgAAAAEAAAGCAAAAFAAAAAEAAAGHAAAAHgAAAAEAAAGIAAAAFAAAAAEAAAGOAAAAHgAAAAEAAAGPAAAAFAAAAAEAAAGVAAAAHgAAAAEAAAGWAAAAFAAAAAEAAAGbAAAAHgAAAAEAAAGcAAAAFAAAAAEAAAGiAAAAHgAAAAEAAAGjAAAAFAAAAAEAAAGoAAAAHgAAAAEAAAGpAAAAFAAAAAEAAAGvAAAAHgAAAAEAAAGwAAAAFAAAAAEAAAG1AAAAHgAAAAEAAAG2AAAAFAAAAAEAAAG8AAAAHgAAAAEAAAG9AAAAFAAAAAEAAAHCAAAAHgAAAAEAAAHDAAAAFAAAAAEAAAHJAAAAHgAAAAEAAAHKAAAAFAAAAAEAAAHPAAAAHgAAAAEAAAHQAAAAFAAAAAEAAAHWAAAAHgAAAAEAAAHXAAAAFAAAAAEAAAHcAAAAHgAAAAEAAAHdAAAAFAAAAAEAAAHjAAAAHgAAAAEAAAHkAAAAFAAAAAEAAAHpAAAAHgAAAAEAAAHqAAAAFAAAAAEAAAHwAAAAHgAAAAEAAAHxAAAAFAAAAAEAAAH2AAAAHgAAAAEAAAH3AAAAFAAAAAEAAAH9AAAAHgAAAAEAAAH+AAAAFAAAAAEAAAIDAAAAHgAAAAEAAAIEAAAAFAAAAAEAAAIKAAAAHgAAAAEAAAILAAAAFAAAAAEAAAIQAAAAHgAAAAEAAAIRAAAAFAAAAAEAAAIXAAAAHgAAAAEAAAIYAAAAFAAAAAEAAAIeAAAAHgAAAAEAAAIfAAAAFAAAAAEAAAIkAAAAHgAAAAEAAAIlAAAAFAAAAAEAAAIrAAAAHgAAAAEAAAIsAAAAFAAAAAEAAAIxAAAAHgAAAAEAAAIyAAAAFAAAAAEAAAI4AAAAHgAAAAEAAAI5AAAAFAAAAAEAAAI+AAAAHgAAAAEAAAI/AAAAFAAAAAEAAAJFAAAAHgAAAAEAAAJGAAAAFAAAAAEAAAJLAAAAHgAAAAEAAAJMAAAAFAAAAAEAAAJSAAAAHgAAAAEAAAJTAAAAFAAAAAEAAAJYAAAAHgAAAAEAAAJZAAAAFAAAAAEAAAJfAAAAHgAAAAEAAAJgAAAAFAAAAAEAAAJlAAAAHgAAAAEAAAJmAAAAFAAAAAEAAAJsAAAAHgAAAAEAAAJtAAAAFAAAAAEAAAJyAAAAHgAAAAEAAAJzAAAAFAAAAAEAAAJ5AAAAHgAAAAEAAAJ6AAAAFAAAAAEAAAJ/AAAAHgAAAAEAAAKAAAAAFAAAAAEAAAKGAAAAHgAAAAEAAAKHAAAAFAAAAAEAAAKMAAAAHgAAAAEAAAKNAAAAFAAAAAEAAAKTAAAAHgAAAAEAAAKUAAAAFAAAAAEAAAKZAAAAHgAAAAEAAAKaAAAAFAAAAAEAAAKgAAAAHgAAAAEAAAKhAAAAFAAAAAEAAAKmAAAAHgAAAAEAAAKnAAAAFAAAAAEAAAKtAAAAHgAAAAEAAAKuAAAAFAAAAAEAAAK0AAAAHgAAAAEAAAK1AAAAFAAAAAEAAAK6AAAAHgAAAAEAAAK7AAAAFAAAAAEAAALBAAAAHgAAAAEAAALCAAAAFAAAAAEAAALHAAAAHgAAAAEAAALIAAAAFAAAAAEAAALOAAAAHgAAAAEAAALPAAAAFAAAAAEAAALUAAAAHgAAAAEAAALVAAAAFAAAAAEAAALbAAAAHgAAAAEAAALcAAAAFAAAAAEAAALhAAAAHgAAAAEAAALiAAAAFAAAAAEAAALoAAAAHgAAAAEAAALpAAAAFAAAAAEAAALuAAAAHgAAAAEAAALvAAAAFAAAAAEAAAL1AAAAHgAAAAEAAAL2AAAAFAAAAAEAAAL7AAAAHgAAAAEAAAL8AAAAFAAAAAEAAAMCAAAAHgAAAAEAAAMDAAAAFAAAAAEAAAMIAAAAHgAAAAEAAAMJAAAAFAAAAAEAAAMPAAAAHgAAAAEAAAMQAAAAFAAAAAEAAAMVAAAAHgAAAAEAAAMWAAAAFAAAAAEAAAMcAAAAHgAAAAEAAAMdAAAAFAAAAAEAAAMiAAAAHgAAAAEAAAMjAAAAFAAAAAEAAAMpAAAAHgAAAAEAAAMqAAAAFAAAAAEAAAMvAAAAHgAAAAEAAAMwAAAAFAAAAAEAAAM2AAAAHgAAAAEAAAM3AAAAFAAAAAEAAAM8AAAAHgAAAAEAAAM9AAAAFAAAAAEAAANDAAAAHgAAAAEAAANEAAAAFAAAAAEAAANKAAAAHgAAAAEAAANLAAAAFAAAAAEAAANQAAAAHgAAAAEAAANRAAAAFAAAAAEAAANXAAAAHgAAAAEAAANYAAAAFAAAAAEAAANdAAAAHgAAAAEAAANeAAAAFAAAAAEAAANkAAAAHgAAAAEAAANlAAAAFAAAAAEAAANqAAAAHgAAAAEAAANrAAAAFAAAAAEAAANxAAAAHgAAAAEAAANyAAAAFAAAAAEAAAN3AAAAHgAAAAEAAAN4AAAAFAAAAAEAAAN+AAAAHgAAAAEAAAN/AAAAFAAAAAEAAAOEAAAAHgAAAAEAAAOFAAAAFAAAAAEAAAOLAAAAHgAAAAEAAAOMAAAAFAAAAAEAAAORAAAAHgAAAAEAAAOSAAAAFAAAAAEAAAOYAAAAHgAAAAEAAAOZAAAAFAAAAAEAAAOeAAAAHgAAAAEAAAOfAAAAFAAAAAEAAAOlAAAAHgAAAAEAAAOmAAAAFAAAAAEAAAOrAAAAHgAAAAEAAAOsAAAAFAAAAAEAAAOyAAAAHgAAAAEAAAOzAAAAFAAAAAEAAAO4AAAAHgAAAAEAAAO5AAAAFAAAAAEAAAO/AAAAHgAAAAEAAAPAAAAAFAAAAAEAAAPFAAAAHgAAAAEAAAPGAAAAFAAAAAEAAAPMAAAAHgAAAAEAAAPNAAAAFAAAAAEAAAPSAAAAHgAAAAEAAAPTAAAAFAAAAAEAAAPZAAAAHgAAAAEAAAPaAAAAFAAAAAEAAAPgAAAAHgAAAAEAAAPhAAAAFAAAAAEAAAPmAAAAHgAAAAEAAAPnAAAAFAAAAAEAAAPtAAAAHgAAAAEAAAPuAAAAFAAAAAEAAAPzAAAAHgAAAAEAAAP0AAAAFAAAAAEAAAP6AAAAHgAAAAEAAAP7AAAAFAAAAAEAAAQAAAAAHgAAAAEAAAQBAAAAFAAAAAEAAAQHAAAAHgAAAAEAAAQIAAAAFAAAAAEAAAQNAAAAHgAAAAEAAAQOAAAAFAAAAAEAAAQUAAAAHgAAAAEAAAQVAAAAFAAAAAEAAAQaAAAAHgAAAAEAAAQbAAAAFAAAAAEAAAQhAAAAHgAAAAEAAAQiAAAAFAAAAAEAAAQnAAAAHgAAAAEAAAQoAAAAFAAAAAEAAAQuAAAAHgAAAAEAAAQvAAAAFAAAAAEAAAQ0AAAAHgAAAAEAAAQ1AAAAFAAAAAEAAAQ7AAAAHgAAAAEAAAQ8AAAAFAAAAAEAAARBAAAAHgAAAAEAAARCAAAAFAAAAAEAAARIAAAAHgAAAAEAAARJAAAAFAAAAAEAAAROAAAAHgAAAAEAAARPAAAAFAAAAAEAAARVAAAAHgAAAAEAAARWAAAAFAAAAAEAAARbAAAAHgAAAAEAAARcAAAAFAAAAAEAAARiAAAAHgAAAAEAAARjAAAAFAAAAAEAAARpAAAAHgAAAAEAAARqAAAAFAAAAAEAAARvAAAAHgAAAAEAAARwAAAAFAAAAAEAAAR2AAAAHgAAAAEAAAR3AAAAFAAAAAEAAAR8AAAAHgAAAAEAAAR9AAAAFAAAAAEAAASDAAAAHgAAAAEAAASEAAAAFAAAAAEAAASJAAAAHgAAAAEAAASKAAAAFAAAAAEAAASQAAAAHgAAAAEAAASRAAAAFAAAAAEAAASWAAAAHgAAAAEAAASXAAAAFAAAAAEAAASdAAAAHgAAAAEAAASeAAAAFAAAAAEAAASjAAAAHgAAAAEAAASkAAAAFAAAAAEAAASqAAAAHgAAAAEAAASrAAAAFAAAAAEAAASwAAAAHgAAAAEAAASxAAAAFAAAAAEAAAS3AAAAHgAAAAEAAAS4AAAAFAAAAAEAAAS9AAAAHgAAAAEAAAS+AAAAFAAAAAEAAATEAAAAHgAAAAEAAATFAAAAFAAAAAEAAATKAAAAHgAAAAEAAATLAAAAFAAAAAEAAATRAAAAHgAAAAEAAATSAAAAFAAAAAEAAATXAAAAHgAAAAEAAATYAAAAFAAAAAEAAATeAAAAHgAAAAEAAATfAAAAFAAAAAEAAATkAAAAHgAAAAEAAATlAAAAFAAAAAEAAATrAAAAHgAAAAEAAATsAAAAFAAAAAEAAATxAAAAHgAAAAEAAATyAAAAFAAAAAEAAAT4AAAAHgAAAAEAAAT5AAAAFAAAAAEAAAT/AAAAHgAAAAEAAAUAAAAAFAAAAAEAAAUFAAAAHgAAAAEAAAUGAAAAFAAAAAEAAAUMAAAAHgAAAAEAAAUNAAAAFAAAAAEAAAUSAAAAHgAAAAEAAAUTAAAAFAAAAAEAAAUZAAAAHgAAAAEAAAUaAAAAFAAAAAEAAAUfAAAAHgAAAAEAAAUgAAAAFAAAAAEAAAUmAAAAHgAAAAEAAAUnAAAAFAAAAAEAAAUsAAAAHgAAAAEAAAUtAAAAFAAAAAEAAAUzAAAAHgAAAAEAAAU0AAAAFAAAAAEAAAU5AAAAHgAAAAEAAAU6AAAAFAAAAAEAAAVAAAAAHgAAAAEAAAVBAAAAFAAAAAEAAAVGAAAAHgAAAAEAAAVHAAAAFAAAAAEAAAVNAAAAHgAAAAEAAAVOAAAAFAAAAAEAAAVTAAAAHgAAAAEAAAVUAAAAFAAAAAEAAAVaAAAAHgAAAAEAAAVbAAAAFAAAAAEAAAVgAAAAHgAAAAEAAAVhAAAAFAAAAAEAAAVnAAAAHgAAAAEAAAVoAAAAFAAAAAEAAAVtAAAAHgAAAAEAAAVuAAAAFAAAAAEAAAV0AAAAHgAAAAEAAAV1AAAAFAAAAAEAAAV6AAAAHgAAAAEAAAV7AAAAFAAAAAEAAAWBAAAAHgAAAAEAAAWCAAAAFAAAAAEAAAWHAAAAHgAAAAEAAAWIAAAAFAAAAAEAAAWOAAAAHgAAAAEAAAWPAAAAFAAAAAEAAAWVAAAAHgAAAAEAAAWWAAAAFAAAAAEAAAWbAAAAHgAAAAEAAAWcAAAAFAAAAAEAAAWiAAAAHgAAAAEAAAWjAAAAFAAAAAEAAAWoAAAAHgAAAAEAAAWpAAAAFAAAAAEAAAWvAAAAHgAAAAEAAAWwAAAAFAAAAAEAAAW1AAAAHgAAAAEAAAW2AAAAFAAAAAEAAAW8AAAAHgAAAAEAAAW9AAAAFAAAAAEAAAXCAAAAHgAAAAEAAAXDAAAAFAAAAAEAAAXJAAAAHgAAAAEAAAXKAAAAFAAAAAEAAAXPAAAAHgAAAAEAAAXQAAAAFAAAAAEAAAXWAAAAHgAAAAEAAAXXAAAAFAAAAAEAAAXcAAAAHgAAAAEAAAXdAAAAFAAAAAEAAAXjAAAAHgAAAAEAAAXkAAAAFAAAAAEAAAXpAAAAHgAAAAEAAAXqAAAAFAAAAAEAAAXwAAAAHgAAAAEAAAXxAAAAFAAAAAEAAAX2AAAAHgAAAAEAAAX3AAAAFAAAAAEAAAX9AAAAHgAAAAEAAAX+AAAAFAAAAAEAAAYDAAAAHgAAAAEAAAYEAAAAFAAAAAEAAAYKAAAAHgAAAAEAAAYLAAAAFAAAAAEAAAYQAAAAHgAAAAEAAAYRAAAAFAAAAAEAAAYXAAAAHgAAAAEAAAYYAAAAFAAAAAEAAAYeAAAAHgAAAAEAAAYfAAAAFAAAAAEAAAYkAAAAHgAAAAEAAAYlAAAAFAAAAAEAAAYrAAAAHgAAAAEAAAYsAAAAFAAAAAEAAAYxAAAAHgAAAAEAAAYyAAAAFAAAAAEAAAY4AAAAHgAAAAEAAAY5AAAAFAAAAAEAAAY+AAAAHgAAAAEAAAY/AAAAFAAAAAEAAAZFAAAAHgAAAAEAAAZGAAAAFAAAAAEAAAZLAAAAHgAAAAEAAAZMAAAAFAAAAAEAAAZSAAAAHgAAAAEAAAZTAAAAFAAAAAEAAAZYAAAAHgAAAAEAAAZZAAAAFAAAAAEAAAZfAAAAHgAAAAEAAAZgAAAAFAAAAAEAAAZlAAAAHgAAAAEAAAZmAAAAFAAAAAEAAAZsAAAAHgAAAAEAAAZtAAAAFAAAAAEAAAZyAAAAHgAAAAEAAAZzAAAAFAAAAAEAAAZ5AAAAHgAAAAEAAAZ6AAAAFAAAAAEAAAZ/AAAAHgAAAAEAAAaAAAAAFAAAAAEAAAaGAAAAHgAAAAEAAAaHAAAAFAAAAAEAAAaMAAAAHgAAAAEAAAaNAAAAFAAAAAEAAAaTAAAAHgAAAAEAAAaUAAAAFAAAAAEAAAaZAAAAHgAAAAEAAAaaAAAAFAAAAAEAAAagAAAAHgAAAAEAAAahAAAAFAAAAAEAAAamAAAAHgAAAAEAAAanAAAAFAAAAAEAAAatAAAAHgAAAAEAAAauAAAAFAAAAAEAAAa0AAAAHgAAAAEAAAa1AAAAFAAAAAEAAAa6AAAAHgAAAAEAAAa7AAAAFAAAAAEAAAbBAAAAHgAAAAEAAAbCAAAAFAAAAAEAAAbHAAAAHgAAAAEAAAbIAAAAFAAAAAEAAAbOAAAAHgAAAAEAAAbPAAAAFAAAAAEAAAbUAAAAHgAAAAEAAAbVAAAAFAAAAAEAAAbbAAAAHgAAAAEAAAbcAAAAFAAAAAEAAAbhAAAAHgAAAAEAAAbiAAAAFAAAAAEAAAboAAAAHgAAAAEAAAbpAAAAFAAAAAEAAAbuAAAAHgAAAAEAAAbvAAAAFAAAAAEAAAb1AAAAHgAAAAEAAAb2AAAAFAAAAAEAAAb7AAAAHgAAAAEAAAb8AAAAFAAAAAEAAAcCAAAAHgAAAAEAAAcDAAAAFAAAAAEAAAcIAAAAHgAAAAEAAAcJAAAAFAAAAAEAAAcPAAAAHgAAAAEAAAcQAAAAFAAAAAEAAAcVAAAAHgAAAAEAAAcWAAAAFAAAAAEAAAccAAAAHgAAAAEAAAcdAAAAFAAAAAEAAAciAAAAHgAAAAEAAAcjAAAAFAAAAAEAAAcpAAAAHgAAAAEAAAcqAAAAFAAAAAEAAAcvAAAAHgAAAAEAAAcwAAAAFAAAAA'... 58263205 more characters
 },
 request: <ref *1> ClientRequest {
  _events: [Object: null prototype] {
   abort: [Function (anonymous)],
   aborted: [Function (anonymous)],
   connect: [Function (anonymous)],
   error: [Function (anonymous)],
   socket: [Function (anonymous)],
   timeout: [Function (anonymous)],
   prefinish: [Function: requestOnPrefinish]
  },
  _eventsCount: 7,
  _maxListeners: undefined,
  outputData: [],
  outputSize: 0,
  writable: true,
  destroyed: false,
  _last: true,
  chunkedEncoding: false,
  shouldKeepAlive: false,
  maxRequestsOnConnectionReached: false,
  _defaultKeepAlive: true,
  useChunkedEncodingByDefault: true,
  sendDate: false,
  _removedConnection: false,
  _removedContLen: false,
  _removedTE: false,
  _contentLength: null,
  _hasBody: true,
  _trailer: '',
  finished: true,
  _headerSent: true,
  _closed: false,
  socket: TLSSocket {
   _tlsOptions: [Object],
   _secureEstablished: true,
   _securePending: false,
   _newSessionPending: false,
   _controlReleased: true,
   secureConnecting: false,
   _SNICallback: null,
   servername: 'deep-index.moralis.io',
   alpnProtocol: false,
   authorized: true,
   authorizationError: null,
   encrypted: true,
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 10,
   connecting: false,
   _hadError: false,
   _parent: null,
   _host: 'deep-index.moralis.io',
   _readableState: [ReadableState],
   _maxListeners: undefined,
   _writableState: [WritableState],
   allowHalfOpen: false,
   _sockname: null,
   _pendingData: null,
   _pendingEncoding: '',
   server: undefined,
   _server: null,
   ssl: [TLSWrap],
   _requestCert: true,
   _rejectUnauthorized: true,
   parser: null,
   _httpMessage: [Circular *1],
   [Symbol(res)]: [TLSWrap],
   [Symbol(verified)]: true,
   [Symbol(pendingSession)]: null,
   [Symbol(async_id_symbol)]: 92,
   [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap],
   [Symbol(kSetNoDelay)]: false,
   [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
   [Symbol(timeout)]: null,
   [Symbol(kBuffer)]: null,
   [Symbol(kBufferCb)]: null,
   [Symbol(kBufferGen)]: null,
   [Symbol(kCapture)]: false,
   [Symbol(kBytesRead)]: 0,
   [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
   [Symbol(connect-options)]: [Object],
   [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
  },
  _header: 'POST /api/v2/ipfs/uploadFolder HTTP/1.1\r\n' +
   'Accept: application/json\r\n' +
   'Content-Type: application/json\r\n' +
   'X-API-KEY: xuvM27pEEkXoMdCLGR8XF7Vb824wVk8GIyrTnRrHJHsZ8mCp0KdNUKBYEbQkAJnd\r\n' +
   'User-Agent: axios/0.27.2\r\n' +
   'Content-Length: 58273205\r\n' +
   'Host: deep-index.moralis.io\r\n' +
   'Connection: close\r\n' +
   '\r\n',
  _keepAliveTimeout: 0,
  _onPendingData: [Function: nop],
  agent: Agent {
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 2,
   _maxListeners: undefined,
   defaultPort: 443,
   protocol: 'https:',
   options: [Object: null prototype],
   requests: [Object: null prototype] {},
   sockets: [Object: null prototype],
   freeSockets: [Object: null prototype] {},
   keepAliveMsecs: 1000,
   keepAlive: false,
   maxSockets: Infinity,
   maxFreeSockets: 256,
   scheduling: 'lifo',
   maxTotalSockets: Infinity,
   totalSocketCount: 1,
   maxCachedSessions: 100,
   _sessionCache: [Object],
   [Symbol(kCapture)]: false
  },
  socketPath: undefined,
  method: 'POST',
  maxHeaderSize: undefined,
  insecureHTTPParser: undefined,
  path: '/api/v2/ipfs/uploadFolder',
  _ended: true,
  res: IncomingMessage {
   _readableState: [ReadableState],
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 4,
   _maxListeners: undefined,
   socket: [TLSSocket],
   httpVersionMajor: 1,
   httpVersionMinor: 1,
   httpVersion: '1.1',
   complete: true,
   rawHeaders: [Array],
   rawTrailers: [],
   aborted: false,
   upgrade: false,
   url: '',
   method: null,
   statusCode: 401,
   statusMessage: 'Unauthorized',
   client: [TLSSocket],
   _consuming: false,
   _dumped: false,
   req: [Circular *1],
   responseUrl: 'https://deep-index.moralis.io/api/v2/ipfs/uploadFolder',
   redirects: [],
   [Symbol(kCapture)]: false,
   [Symbol(kHeaders)]: [Object],
   [Symbol(kHeadersCount)]: 24,
   [Symbol(kTrailers)]: null,
   [Symbol(kTrailersCount)]: 0,
   [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
  },
  aborted: false,
  timeoutCb: null,
  upgradeOrConnect: false,
  parser: null,
  maxHeadersCount: null,
  reusedSocket: false,
  host: 'deep-index.moralis.io',
  protocol: 'https:',
  _redirectable: Writable {
   _writableState: [WritableState],
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 3,
   _maxListeners: undefined,
   _options: [Object],
   _ended: true,
   _ending: true,
   _redirectCount: 0,
   _redirects: [],
   _requestBodyLength: 58273205,
   _requestBodyBuffers: [],
   _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
   _currentRequest: [Circular *1],
   _currentUrl: 'https://deep-index.moralis.io/api/v2/ipfs/uploadFolder',
   [Symbol(kCapture)]: false
  },
  [Symbol(kCapture)]: false,
  [Symbol(kNeedDrain)]: false,
  [Symbol(corked)]: 0,
  [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] {
   accept: [Array],
   'content-type': [Array],
   'x-api-key': [Array],
   'user-agent': [Array],
   'content-length': [Array],
   host: [Array]
  }
 },
 response: {
  status: 401,
  statusText: 'Unauthorized',
  headers: {
   date: 'Sun, 29 May 2022 14:00:55 GMT',
   'content-type': 'application/json; charset=utf-8',
   'content-length': '42',
   connection: 'close',
   'x-powered-by': 'Express',
   'access-control-allow-origin': '*',
   etag: 'W/"2a-8EQT4Bw/SNu103sSsEiefScLhbg"',
   vary: 'Accept-Encoding',
   'cf-cache-status': 'DYNAMIC',
   'expect-ct': 'max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"',
   server: 'cloudflare',
   'cf-ray': '712fc1f04c7c3302-EVN'
  },
  config: {
   transitional: [Object],
   adapter: [Function: httpAdapter],
   transformRequest: [Array],
   transformResponse: [Array],
   timeout: 0,
   xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
   xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
   maxContentLength: Infinity,
   maxBodyLength: Infinity,
   env: [Object],
   validateStatus: [Function: validateStatus],
   headers: [Object],
   method: 'post',
   url: 'https://deep-index.moralis.io/api/v2/ipfs/uploadFolder',
   data: '[{"path":"media/0","content":"AAAAFGZ0eXBxdCAgAAAAAHF0ICAABXcwbW9vdgAAAGxtdmhkAAAAAN65BineuQYwAAA8AAEIAAAAAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwADO/Z0cmFrAAAAXHRraGQAAAAP3rkGKd65BjAAAAABAAAAAAEH/+kAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkZWR0cwAAABxlbHN0AAAAAAAAAAEBB//pAAAAAAABAAAAAztubWRpYQAAACBtZGhkAAAAAN65BineuQYwAACsRAL2AABVxAAAAAAAMWhkbHIAAAAAbWhscnNvdW5hcHBsAAAAAAAAAAAQQ29yZSBNZWRpYSBBdWRpbwADOxVtaW5mAAAAEHNtaGQAAAAAAAAAAAAAADhoZGxyAAAAAGRobHJhbGlzYXBwbAAAAAAAAAAAF0NvcmUgTWVkaWEgRGF0YSBIYW5kbGVyAAAAJGRpbmYAAAAcZHJlZgAAAAAAAAABAAAADGFsaXMAAAABAAM6oXN0YmwAAAChc3RzZAAAAAAAAAABAAAAkW1wNGEAAAAAAAAAAQABAAAAAAAAAAIAEP/+AACsRAAAAAAEAAAAAAEAAAACAAAAAgAAAF13YXZlAAAADGZybWFtcDRhAAAADG1wNGEAAAAAAAAANWVzZHMAAAAAAycAAgAEH0AVAAAAAAAAAAAAAAAFEBIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAQIAAAAIAAAAAAAAABhzdHRzAAAAAAAAAAEAAL2AAAAEAAAAIIxzdHNjAAAAAAAAArUAAAABAAAAKwAAAAEAAAADAAAACAAAAAEAAAAEAAAAFQAAAAEAAAALAAAAFAAAAAEAAAANAAAAHgAAAAEAAAAOAAAAFAAAAAEAAAAUAAAAHgAAAAEAAAAVAAAAFAAAAAEAAAAaAAAAHgAAAAEAAAAbAAAAFAAAAAEAAAAhAAAAHgAAAAEAAAAiAAAAFAAAAAEAAAAnAAAAHgAAAAEAAAAoAAAAFAAAAAEAAAAuAAAAHgAAAAEAAAAvAAAAFAAAAAEAAAA0AAAAHgAAAAEAAAA1AAAAFAAAAAEAAAA7AAAAHgAAAAEAAAA8AAAAFAAAAAEAAABBAAAAHgAAAAEAAABCAAAAFAAAAAEAAABIAAAAHgAAAAEAAABJAAAAFAAAAAEAAABOAAAAHgAAAAEAAABPAAAAFAAAAAEAAABVAAAAHgAAAAEAAABWAAAAFAAAAAEAAABbAAAAHgAAAAEAAABcAAAAFAAAAAEAAABiAAAAHgAAAAEAAABjAAAAFAAAAAEAAABpAAAAHgAAAAEAAABqAAAAFAAAAAEAAABvAAAAHgAAAAEAAABwAAAAFAAAAAEAAAB2AAAAHgAAAAEAAAB3AAAAFAAAAAEAAAB8AAAAHgAAAAEAAAB9AAAAFAAAAAEAAACDAAAAHgAAAAEAAACEAAAAFAAAAAEAAACJAAAAHgAAAAEAAACKAAAAFAAAAAEAAACQAAAAHgAAAAEAAACRAAAAFAAAAAEAAACWAAAAHgAAAAEAAACXAAAAFAAAAAEAAACdAAAAHgAAAAEAAACeAAAAFAAAAAEAAACjAAAAHgAAAAEAAACkAAAAFAAAAAEAAACqAAAAHgAAAAEAAACrAAAAFAAAAAEAAACwAAAAHgAAAAEAAACxAAAAFAAAAAEAAAC3AAAAHgAAAAEAAAC4AAAAFAAAAAEAAAC9AAAAHgAAAAEAAAC+AAAAFAAAAAEAAADEAAAAHgAAAAEAAADFAAAAFAAAAAEAAADKAAAAHgAAAAEAAADLAAAAFAAAAAEAAADRAAAAHgAAAAEAAADSAAAAFAAAAAEAAADXAAAAHgAAAAEAAADYAAAAFAAAAAEAAADeAAAAHgAAAAEAAADfAAAAFAAAAAEAAADkAAAAHgAAAAEAAADlAAAAFAAAAAEAAADrAAAAHgAAAAEAAADsAAAAFAAAAAEAAADxAAAAHgAAAAEAAADyAAAAFAAAAAEAAAD4AAAAHgAAAAEAAAD5AAAAFAAAAAEAAAD/AAAAHgAAAAEAAAEAAAAAFAAAAAEAAAEFAAAAHgAAAAEAAAEGAAAAFAAAAAEAAAEMAAAAHgAAAAEAAAENAAAAFAAAAAEAAAESAAAAHgAAAAEAAAETAAAAFAAAAAEAAAEZAAAAHgAAAAEAAAEaAAAAFAAAAAEAAAEfAAAAHgAAAAEAAAEgAAAAFAAAAAEAAAEmAAAAHgAAAAEAAAEnAAAAFAAAAAEAAAEsAAAAHgAAAAEAAAEtAAAAFAAAAAEAAAEzAAAAHgAAAAEAAAE0AAAAFAAAAAEAAAE5AAAAHgAAAAEAAAE6AAAAFAAAAAEAAAFAAAAAHgAAAAEAAAFBAAAAFAAAAAEAAAFGAAAAHgAAAAEAAAFHAAAAFAAAAAEAAAFNAAAAHgAAAAEAAAFOAAAAFAAAAAEAAAFTAAAAHgAAAAEAAAFUAAAAFAAAAAEAAAFaAAAAHgAAAAEAAAFbAAAAFAAAAAEAAAFgAAAAHgAAAAEAAAFhAAAAFAAAAAEAAAFnAAAAHgAAAAEAAAFoAAAAFAAAAAEAAAFtAAAAHgAAAAEAAAFuAAAAFAAAAAEAAAF0AAAAHgAAAAEAAAF1AAAAFAAAAAEAAAF6AAAAHgAAAAEAAAF7AAAAFAAAAAEAAAGBAAAAHgAAAAEAAAGCAAAAFAAAAAEAAAGHAAAAHgAAAAEAAAGIAAAAFAAAAAEAAAGOAAAAHgAAAAEAAAGPAAAAFAAAAAEAAAGVAAAAHgAAAAEAAAGWAAAAFAAAAAEAAAGbAAAAHgAAAAEAAAGcAAAAFAAAAAEAAAGiAAAAHgAAAAEAAAGjAAAAFAAAAAEAAAGoAAAAHgAAAAEAAAGpAAAAFAAAAAEAAAGvAAAAHgAAAAEAAAGwAAAAFAAAAAEAAAG1AAAAHgAAAAEAAAG2AAAAFAAAAAEAAAG8AAAAHgAAAAEAAAG9AAAAFAAAAAEAAAHCAAAAHgAAAAEAAAHDAAAAFAAAAAEAAAHJAAAAHgAAAAEAAAHKAAAAFAAAAAEAAAHPAAAAHgAAAAEAAAHQAAAAFAAAAAEAAAHWAAAAHgAAAAEAAAHXAAAAFAAAAAEAAAHcAAAAHgAAAAEAAAHdAAAAFAAAAAEAAAHjAAAAHgAAAAEAAAHkAAAAFAAAAAEAAAHpAAAAHgAAAAEAAAHqAAAAFAAAAAEAAAHwAAAAHgAAAAEAAAHxAAAAFAAAAAEAAAH2AAAAHgAAAAEAAAH3AAAAFAAAAAEAAAH9AAAAHgAAAAEAAAH+AAAAFAAAAAEAAAIDAAAAHgAAAAEAAAIEAAAAFAAAAAEAAAIKAAAAHgAAAAEAAAILAAAAFAAAAAEAAAIQAAAAHgAAAAEAAAIRAAAAFAAAAAEAAAIXAAAAHgAAAAEAAAIYAAAAFAAAAAEAAAIeAAAAHgAAAAEAAAIfAAAAFAAAAAEAAAIkAAAAHgAAAAEAAAIlAAAAFAAAAAEAAAIrAAAAHgAAAAEAAAIsAAAAFAAAAAEAAAIxAAAAHgAAAAEAAAIyAAAAFAAAAAEAAAI4AAAAHgAAAAEAAAI5AAAAFAAAAAEAAAI+AAAAHgAAAAEAAAI/AAAAFAAAAAEAAAJFAAAAHgAAAAEAAAJGAAAAFAAAAAEAAAJLAAAAHgAAAAEAAAJMAAAAFAAAAAEAAAJSAAAAHgAAAAEAAAJTAAAAFAAAAAEAAAJYAAAAHgAAAAEAAAJZAAAAFAAAAAEAAAJfAAAAHgAAAAEAAAJgAAAAFAAAAAEAAAJlAAAAHgAAAAEAAAJmAAAAFAAAAAEAAAJsAAAAHgAAAAEAAAJtAAAAFAAAAAEAAAJyAAAAHgAAAAEAAAJzAAAAFAAAAAEAAAJ5AAAAHgAAAAEAAAJ6AAAAFAAAAAEAAAJ/AAAAHgAAAAEAAAKAAAAAFAAAAAEAAAKGAAAAHgAAAAEAAAKHAAAAFAAAAAEAAAKMAAAAHgAAAAEAAAKNAAAAFAAAAAEAAAKTAAAAHgAAAAEAAAKUAAAAFAAAAAEAAAKZAAAAHgAAAAEAAAKaAAAAFAAAAAEAAAKgAAAAHgAAAAEAAAKhAAAAFAAAAAEAAAKmAAAAHgAAAAEAAAKnAAAAFAAAAAEAAAKtAAAAHgAAAAEAAAKuAAAAFAAAAAEAAAK0AAAAHgAAAAEAAAK1AAAAFAAAAAEAAAK6AAAAHgAAAAEAAAK7AAAAFAAAAAEAAALBAAAAHgAAAAEAAALCAAAAFAAAAAEAAALHAAAAHgAAAAEAAALIAAAAFAAAAAEAAALOAAAAHgAAAAEAAALPAAAAFAAAAAEAAALUAAAAHgAAAAEAAALVAAAAFAAAAAEAAALbAAAAHgAAAAEAAALcAAAAFAAAAAEAAALhAAAAHgAAAAEAAALiAAAAFAAAAAEAAALoAAAAHgAAAAEAAALpAAAAFAAAAAEAAALuAAAAHgAAAAEAAALvAAAAFAAAAAEAAAL1AAAAHgAAAAEAAAL2AAAAFAAAAAEAAAL7AAAAHgAAAAEAAAL8AAAAFAAAAAEAAAMCAAAAHgAAAAEAAAMDAAAAFAAAAAEAAAMIAAAAHgAAAAEAAAMJAAAAFAAAAAEAAAMPAAAAHgAAAAEAAAMQAAAAFAAAAAEAAAMVAAAAHgAAAAEAAAMWAAAAFAAAAAEAAAMcAAAAHgAAAAEAAAMdAAAAFAAAAAEAAAMiAAAAHgAAAAEAAAMjAAAAFAAAAAEAAAMpAAAAHgAAAAEAAAMqAAAAFAAAAAEAAAMvAAAAHgAAAAEAAAMwAAAAFAAAAAEAAAM2AAAAHgAAAAEAAAM3AAAAFAAAAAEAAAM8AAAAHgAAAAEAAAM9AAAAFAAAAAEAAANDAAAAHgAAAAEAAANEAAAAFAAAAAEAAANKAAAAHgAAAAEAAANLAAAAFAAAAAEAAANQAAAAHgAAAAEAAANRAAAAFAAAAAEAAANXAAAAHgAAAAEAAANYAAAAFAAAAAEAAANdAAAAHgAAAAEAAANeAAAAFAAAAAEAAANkAAAAHgAAAAEAAANlAAAAFAAAAAEAAANqAAAAHgAAAAEAAANrAAAAFAAAAAEAAANxAAAAHgAAAAEAAANyAAAAFAAAAAEAAAN3AAAAHgAAAAEAAAN4AAAAFAAAAAEAAAN+AAAAHgAAAAEAAAN/AAAAFAAAAAEAAAOEAAAAHgAAAAEAAAOFAAAAFAAAAAEAAAOLAAAAHgAAAAEAAAOMAAAAFAAAAAEAAAORAAAAHgAAAAEAAAOSAAAAFAAAAAEAAAOYAAAAHgAAAAEAAAOZAAAAFAAAAAEAAAOeAAAAHgAAAAEAAAOfAAAAFAAAAAEAAAOlAAAAHgAAAAEAAAOmAAAAFAAAAAEAAAOrAAAAHgAAAAEAAAOsAAAAFAAAAAEAAAOyAAAAHgAAAAEAAAOzAAAAFAAAAAEAAAO4AAAAHgAAAAEAAAO5AAAAFAAAAAEAAAO/AAAAHgAAAAEAAAPAAAAAFAAAAAEAAAPFAAAAHgAAAAEAAAPGAAAAFAAAAAEAAAPMAAAAHgAAAAEAAAPNAAAAFAAAAAEAAAPSAAAAHgAAAAEAAAPTAAAAFAAAAAEAAAPZAAAAHgAAAAEAAAPaAAAAFAAAAAEAAAPgAAAAHgAAAAEAAAPhAAAAFAAAAAEAAAPmAAAAHgAAAAEAAAPnAAAAFAAAAAEAAAPtAAAAHgAAAAEAAAPuAAAAFAAAAAEAAAPzAAAAHgAAAAEAAAP0AAAAFAAAAAEAAAP6AAAAHgAAAAEAAAP7AAAAFAAAAAEAAAQAAAAAHgAAAAEAAAQBAAAAFAAAAAEAAAQHAAAAHgAAAAEAAAQIAAAAFAAAAAEAAAQNAAAAHgAAAAEAAAQOAAAAFAAAAAEAAAQUAAAAHgAAAAEAAAQVAAAAFAAAAAEAAAQaAAAAHgAAAAEAAAQbAAAAFAAAAAEAAAQhAAAAHgAAAAEAAAQiAAAAFAAAAAEAAAQnAAAAHgAAAAEAAAQoAAAAFAAAAAEAAAQuAAAAHgAAAAEAAAQvAAAAFAAAAAEAAAQ0AAAAHgAAAAEAAAQ1AAAAFAAAAAEAAAQ7AAAAHgAAAAEAAAQ8AAAAFAAAAAEAAARBAAAAHgAAAAEAAARCAAAAFAAAAAEAAARIAAAAHgAAAAEAAARJAAAAFAAAAAEAAAROAAAAHgAAAAEAAARPAAAAFAAAAAEAAARVAAAAHgAAAAEAAARWAAAAFAAAAAEAAARbAAAAHgAAAAEAAARcAAAAFAAAAAEAAARiAAAAHgAAAAEAAARjAAAAFAAAAAEAAARpAAAAHgAAAAEAAARqAAAAFAAAAAEAAARvAAAAHgAAAAEAAARwAAAAFAAAAAEAAAR2AAAAHgAAAAEAAAR3AAAAFAAAAAEAAAR8AAAAHgAAAAEAAAR9AAAAFAAAAAEAAASDAAAAHgAAAAEAAASEAAAAFAAAAAEAAASJAAAAHgAAAAEAAASKAAAAFAAAAAEAAASQAAAAHgAAAAEAAASRAAAAFAAAAAEAAASWAAAAHgAAAAEAAASXAAAAFAAAAAEAAASdAAAAHgAAAAEAAASeAAAAFAAAAAEAAASjAAAAHgAAAAEAAASkAAAAFAAAAAEAAASqAAAAHgAAAAEAAASrAAAAFAAAAAEAAASwAAAAHgAAAAEAAASxAAAAFAAAAAEAAAS3AAAAHgAAAAEAAAS4AAAAFAAAAAEAAAS9AAAAHgAAAAEAAAS+AAAAFAAAAAEAAATEAAAAHgAAAAEAAATFAAAAFAAAAAEAAATKAAAAHgAAAAEAAATLAAAAFAAAAAEAAATRAAAAHgAAAAEAAATSAAAAFAAAAAEAAATXAAAAHgAAAAEAAATYAAAAFAAAAAEAAATeAAAAHgAAAAEAAATfAAAAFAAAAAEAAATkAAAAHgAAAAEAAATlAAAAFAAAAAEAAATrAAAAHgAAAAEAAATsAAAAFAAAAAEAAATxAAAAHgAAAAEAAATyAAAAFAAAAAEAAAT4AAAAHgAAAAEAAAT5AAAAFAAAAAEAAAT/AAAAHgAAAAEAAAUAAAAAFAAAAAEAAAUFAAAAHgAAAAEAAAUGAAAAFAAAAAEAAAUMAAAAHgAAAAEAAAUNAAAAFAAAAAEAAAUSAAAAHgAAAAEAAAUTAAAAFAAAAAEAAAUZAAAAHgAAAAEAAAUaAAAAFAAAAAEAAAUfAAAAHgAAAAEAAAUgAAAAFAAAAAEAAAUmAAAAHgAAAAEAAAUnAAAAFAAAAAEAAAUsAAAAHgAAAAEAAAUtAAAAFAAAAAEAAAUzAAAAHgAAAAEAAAU0AAAAFAAAAAEAAAU5AAAAHgAAAAEAAAU6AAAAFAAAAAEAAAVAAAAAHgAAAAEAAAVBAAAAFAAAAAEAAAVGAAAAHgAAAAEAAAVHAAAAFAAAAAEAAAVNAAAAHgAAAAEAAAVOAAAAFAAAAAEAAAVTAAAAHgAAAAEAAAVUAAAAFAAAAAEAAAVaAAAAHgAAAAEAAAVbAAAAFAAAAAEAAAVgAAAAHgAAAAEAAAVhAAAAFAAAAAEAAAVnAAAAHgAAAAEAAAVoAAAAFAAAAAEAAAVtAAAAHgAAAAEAAAVuAAAAFAAAAAEAAAV0AAAAHgAAAAEAAAV1AAAAFAAAAAEAAAV6AAAAHgAAAAEAAAV7AAAAFAAAAAEAAAWBAAAAHgAAAAEAAAWCAAAAFAAAAAEAAAWHAAAAHgAAAAEAAAWIAAAAFAAAAAEAAAWOAAAAHgAAAAEAAAWPAAAAFAAAAAEAAAWVAAAAHgAAAAEAAAWWAAAAFAAAAAEAAAWbAAAAHgAAAAEAAAWcAAAAFAAAAAEAAAWiAAAAHgAAAAEAAAWjAAAAFAAAAAEAAAWoAAAAHgAAAAEAAAWpAAAAFAAAAAEAAAWvAAAAHgAAAAEAAAWwAAAAFAAAAAEAAAW1AAAAHgAAAAEAAAW2AAAAFAAAAAEAAAW8AAAAHgAAAAEAAAW9AAAAFAAAAAEAAAXCAAAAHgAAAAEAAAXDAAAAFAAAAAEAAAXJAAAAHgAAAAEAAAXKAAAAFAAAAAEAAAXPAAAAHgAAAAEAAAXQAAAAFAAAAAEAAAXWAAAAHgAAAAEAAAXXAAAAFAAAAAEAAAXcAAAAHgAAAAEAAAXdAAAAFAAAAAEAAAXjAAAAHgAAAAEAAAXkAAAAFAAAAAEAAAXpAAAAHgAAAAEAAAXqAAAAFAAAAAEAAAXwAAAAHgAAAAEAAAXxAAAAFAAAAAEAAAX2AAAAHgAAAAEAAAX3AAAAFAAAAAEAAAX9AAAAHgAAAAEAAAX+AAAAFAAAAAEAAAYDAAAAHgAAAAEAAAYEAAAAFAAAAAEAAAYKAAAAHgAAAAEAAAYLAAAAFAAAAAEAAAYQAAAAHgAAAAEAAAYRAAAAFAAAAAEAAAYXAAAAHgAAAAEAAAYYAAAAFAAAAAEAAAYeAAAAHgAAAAEAAAYfAAAAFAAAAAEAAAYkAAAAHgAAAAEAAAYlAAAAFAAAAAEAAAYrAAAAHgAAAAEAAAYsAAAAFAAAAAEAAAYxAAAAHgAAAAEAAAYyAAAAFAAAAAEAAAY4AAAAHgAAAAEAAAY5AAAAFAAAAAEAAAY+AAAAHgAAAAEAAAY/AAAAFAAAAAEAAAZFAAAAHgAAAAEAAAZGAAAAFAAAAAEAAAZLAAAAHgAAAAEAAAZMAAAAFAAAAAEAAAZSAAAAHgAAAAEAAAZTAAAAFAAAAAEAAAZYAAAAHgAAAAEAAAZZAAAAFAAAAAEAAAZfAAAAHgAAAAEAAAZgAAAAFAAAAAEAAAZlAAAAHgAAAAEAAAZmAAAAFAAAAAEAAAZsAAAAHgAAAAEAAAZtAAAAFAAAAAEAAAZyAAAAHgAAAAEAAAZzAAAAFAAAAAEAAAZ5AAAAHgAAAAEAAAZ6AAAAFAAAAAEAAAZ/AAAAHgAAAAEAAAaAAAAAFAAAAAEAAAaGAAAAHgAAAAEAAAaHAAAAFAAAAAEAAAaMAAAAHgAAAAEAAAaNAAAAFAAAAAEAAAaTAAAAHgAAAAEAAAaUAAAAFAAAAAEAAAaZAAAAHgAAAAEAAAaaAAAAFAAAAAEAAAagAAAAHgAAAAEAAAahAAAAFAAAAAEAAAamAAAAHgAAAAEAAAanAAAAFAAAAAEAAAatAAAAHgAAAAEAAAauAAAAFAAAAAEAAAa0AAAAHgAAAAEAAAa1AAAAFAAAAAEAAAa6AAAAHgAAAAEAAAa7AAAAFAAAAAEAAAbBAAAAHgAAAAEAAAbCAAAAFAAAAAEAAAbHAAAAHgAAAAEAAAbIAAAAFAAAAAEAAAbOAAAAHgAAAAEAAAbPAAAAFAAAAAEAAAbUAAAAHgAAAAEAAAbVAAAAFAAAAAEAAAbbAAAAHgAAAAEAAAbcAAAAFAAAAAEAAAbhAAAAHgAAAAEAAAbiAAAAFAAAAAEAAAboAAAAHgAAAAEAAAbpAAAAFAAAAAEAAAbuAAAAHgAAAAEAAAbvAAAAFAAAAAEAAAb1AAAAHgAAAAEAAAb2AAAAFAAAAAEAAAb7AAAAHgAAAAEAAAb8AAAAFAAAAAEAAAcCAAAAHgAAAAEAAAcDAAAAFAAAAAEAAAcIAAAAHgAAAAEAAAcJAAAAFAAAAAEAAAcPAAAAHgAAAAEAAAcQAAAAFAAAAAEAAAcVAAAAHgAAAAEAAAcWAAAAFAAAAAEAAAccAAAAHgAAAAEAAAcdAAAAFAAAAAEAAAciAAAAHgAAAAEAAAcjAAAAFAAAAAEAAAcpAAAAHgAAAAEAAAcqAAAAFAAAAAEAAAcvAAAAHgAAAAEAAAcwAAAAFAAAAA'... 58263205 more characters
  },
  request: <ref *1> ClientRequest {
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 7,
   _maxListeners: undefined,
   outputData: [],
   outputSize: 0,
   writable: true,
   destroyed: false,
   _last: true,
   chunkedEncoding: false,
   shouldKeepAlive: false,
   maxRequestsOnConnectionReached: false,
   _defaultKeepAlive: true,
   useChunkedEncodingByDefault: true,
   sendDate: false,
   _removedConnection: false,
   _removedContLen: false,
   _removedTE: false,
   _contentLength: null,
   _hasBody: true,
   _trailer: '',
   finished: true,
   _headerSent: true,
   _closed: false,
   socket: [TLSSocket],
   _header: 'POST /api/v2/ipfs/uploadFolder HTTP/1.1\r\n' +
    'Accept: application/json\r\n' +
    'Content-Type: application/json\r\n' +
    'X-API-KEY: xuvM27pEEkXoMdCLGR8XF7Vb824wVk8GIyrTnRrHJHsZ8mCp0KdNUKBYEbQkAJnd\r\n' +
    'User-Agent: axios/0.27.2\r\n' +
    'Content-Length: 58273205\r\n' +
    'Host: deep-index.moralis.io\r\n' +
    'Connection: close\r\n' +
    '\r\n',
   _keepAliveTimeout: 0,
   _onPendingData: [Function: nop],
   agent: [Agent],
   socketPath: undefined,
   method: 'POST',
   maxHeaderSize: undefined,
   insecureHTTPParser: undefined,
   path: '/api/v2/ipfs/uploadFolder',
   _ended: true,
   res: [IncomingMessage],
   aborted: false,
   timeoutCb: null,
   upgradeOrConnect: false,
   parser: null,
   maxHeadersCount: null,
   reusedSocket: false,
   host: 'deep-index.moralis.io',
   protocol: 'https:',
   _redirectable: [Writable],
   [Symbol(kCapture)]: false,
   [Symbol(kNeedDrain)]: false,
   [Symbol(corked)]: 0,
   [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype]
  },
  data: { message: 'API KEY is currently blocked' }
 }
}
➜ upload git:(master) ✗ 

You can send an email to [email protected] about that api key being blocked. If the api key is blocked then you can not do any web3api request.

ok, will try it , thx

1 Like